FAQ

Her kan du få svar på ofte stillede spørgsmål omkring OdaGroup.

Stiller Oda en medicinsk diagnose?

Nej. Symptomscreeningen er ikke beregnet til diagnostiske formål og udfører ikke en direkte diagnose. Symptomscreeningen er et anonymt, gratis, intuitivt opslagsværk der ikke alene forstår symptomer, men også symptomernes kontekst. Symptomscreeningen er således designet til at hjælpe brugere med bedre at forstå deres helbred ved at give en række mulige årsager til symptomer og nærmere information, der samtidig hjælper folk med at søge passende behandling. Symptomscreeningen stiller en ikke en diagnose, men er værdifuld for brugerne fordi den bedre og tidligere end indhold fra sundhedsportaler eller søgemaskiner kan opfange alvorlige tegn.

Skal Symptomscreeningen erstatte min læge - nu eller på sigt?

Symptomscreeningen er under konstant viderudvikling og bliver løbende forbedret med kendskab til flere symptomer, flere sygdomme, medicinpræparater, risiko-profiler med mere. Symptomscreeningen er udviklet af læger for at støtte patienter før et lægebesøg. Symptomscreeningen indgår altså i en øko-system med læger hvor Symptomscreeningen opgave i høj grad er, at sørge for mennesker med brug for medicinsk hjælp kommer til lægen.

Kan jeg tilføje min medicinske historik til Symptomscreeningen?

Symptomscreeningen er i øjeblikket begrænset til, at vurdere aktuelle symptomer. Vi modtager løbende feedback om, at Symptomscreeningen bør tage hensyn til medicinsk historik, aktuelle lidelser og kroniske tilstande. Det er en prioritet for os, at tilføje denne funktionalitet – evt., med integration til relevante journaler – dog ikke på bekostning af vores brugeres fuldstændige anonymitet.

Jeg kan ikke finde mit symptom - servicen virker ikke!

Det er vi kede af, at høre. Symptomscreeningen kender mange symptomer og sygdomme, men ikke alle og der er altid plads til forbedringer. Det medicinske API som Symptomscreeningen trækker på er under konstant udvikling og forbedring af et hold på mere end 30 læger der opdaterer og udvider Symptomscreeningen medicinske viden. Hvis du ikke har været i stand til at finde et symptom eller en tilstand kan du skrive til os på kontakt@odagroup.dk, så skal vi gøre vores bedste for at opfølgning bliver prioriteret.

Hvordan fungerer symptom-screeningen og AI'en?

Symptomscreeningen bruger skræddersyede probabilistiske ræsonnementsteknologi, der er udviklet af ingeniører og læger gennem de seneste otte år. Teknisk set er løsningen baseret på Bayesian networks, der forbinder forhold og symptomer i enorme grafer, hvor der bruges inferensalgoritmer til at vurdere sandsynligheden for sammenhold, baseret på den tilvejebragte data. Tilgangen beror således ikke på faste “decision trees”, men vælger snarere de bedst kvalificerede spørgsmål til at bekræfte eller udelukke mulige lidelser. Bayesian networks er en væsentlig del af AI’en, men vi bruger også anden AI teknologi til den fortløbende forbedring af vores service. Vi har via samarbejdspartnere som f.eks. Infermedica adgang til anonymiserede optegnelser over millioner af medicinske udredninger og feedback-loops. Samtidig giver natural language processingteknologi ligeledes gunstige muligheder for foretage dataekstraktion fra litteratur og eksisterende patientjournaler. Alle disse kilder kombineres og bruges til at berige den medicinske videnbase med nye fakta og forbindelser. Det er dog ekstremt vigtigt at nævne, at processen har to faser: Det tillades ikke, at maskinlæringsalgoritmer automatisk opdaterer de statistiske modeller. I stedet sikrer processen, at enhver ny forbindelse, der udledes af data, verificeres af vores samarbejdspartner, Infermedicas team af læger, der trækker på såvel seneste medicinske forskning, litteratur samt deres egen kliniske erfaring.

Symptomscreeningen opdagede ikke at jeg var alvorligt syg! Hvordan vil I forsvare det?

Hvis du mener at have opdaget eller fundet fejl i servicen eller forkerte oplysninger opfordrer vi dig til, at give os besked på kontakt@odagroup.dk. Vi arbejder hårdt på at sikre, at de oplysninger, du modtager fra Symptomscreeningen, er korrekte, nyttige og relevante og din feedback hjælper os med at forbedre Symptomscreeningen for alle. Vi forbedrer kontinuerligt Symptomscreeningen medicinske indhold og teknologi ved hjælp af både interne og eksterne review og kvalitetsprocesser. Såfremt der rejses spørgsmål eller kritik til Symptomscreeningen vil denne del straks blive undersøgt og udbedret. Vi beder dog vores brugere huske på, at Symptomscreeningen ikke er beregnet til diagnostiske formål. Symptomscreeningen er et medicinsk opslagsværk som endnu ikke understøtter alle symptomer eller sygdomme. Derfor beder vi også vores brugere om at anvende servicen med omtanke i vores betingelser for brug af servicen samt om altid at konsultere en læge hvis man er syg eller har ondt. 

Kan jeg bruge Symptomscreeningen til undersøge mine børns symptomer?

Vi forventer at tilføje pædiatrisk indhold (læren om sygdomme hos børn fra fødsel til overstået pubertet) i slutningen af 2020.

Kan jeg bruge Symptomscreeningen til at undersøge mit kæledyrs symptomer?

Symptomscreeningen er desværre udelukkende designet og udviklet til mennesker. Kontakt en dyrelæge hvis du er bekymret for dit kæledyrs helbred.

Er Symptomscreeningen anonymt?

Symptomscreeningen er 100% anonymt og de svar du giver servicen er ikke tilbageførbare. Symptomscreeningen beder ikke om oplysninger som dit navn, adresse, CPR-nummer, email-adresse og vi logger ikke din IP-adresse.

KONTAKT

Dyvekes Allé 11, 1.
2300 København S
DK-40614435